Orgány družstva

 

 předseda Ing. JOSEF SVOBODA
 místopředseda představenstva Ing. KAREL DVOŘÁK
 člen představenstva PETR VÁZLER