Úvod

 

JISTUZA byla založena v únoru 1994.

  • Hospodaříme na zemědělské půdě o rozloze 1100 ha, kde je 430 ha luk a 670 ha orné půdy. Pěstujeme krmné plodiny kukuřici a jetel, dále pak tradiční plodiny jako je řepka, pšenice a žito.
  • V živočišné výrobě se zabýváme výrobou mléka, nacož máme 370 ks dojných krav. Odchováváme telata jalovic a několik kusů skotu na výkrm.

 

Aktuálně

Pozvánka na členskou schůzi družstva JISTUZA VOD 24. 6. 2017